среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Budowa balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy planowane balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий